Iné subjekty
   Hlavná stránka » Iné subjekty »

  Občianske združenie Žena v tiesni
  EUCYS - Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov
Každý stredoškolák, ktorý sa zaujíma o vedu alebo techniku má šancu získať finančné alebo iné atraktívne ocenenie, nové skúseností, nové priateľstvá, ale aj príležitosť stretnúť svetovo uznávaných vedcov či nositeľov Nobelovej ceny na Súťaži Európskej únie pre mladých vedcov.
  Zahraničná jazyková stáž v Liverpoole - August 2012
Možnosť zlepšenia hlavne komunikačných schopností v angličtine pre študentov vo veku 14 - 19 rokov. Termín stáže 4.augusta - 18.augusta 2012. Viac informácií na www.be-school.sk/Liverpool2012
  Masarykova univerzita
Masarykova univerzita v letošním roce zahajuje čtyři nové korespondenční semináře: matematický, informatický, fyzikální a ekologický. Veškeré informace včetně zadání úloh jsou dostupné na http://ks.muni.cz
  Infovek
Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Projekt sa opiera o tri piliere (hardvérový, edukačný a obsahový). Realizačným princípom projektu Infovek je komplexný prístup v informatizácii školy.
  Ministerstvo školstva SR
  Štátny pedagogický ústav
Štátny pedagogický ústav je priamo riadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Súčasnou prioritnou úlohou Štátneho pedagogického ústavu je príprava a administrácia štátnej maturitnej skúšky.
  Študentské stránky
Od začiatku majú študentské stránky jedinú úlohu, dať študentom viac času na príjemnejšie veci ako je učenie, na hobby, zábavu. Viac času na priateľky, priateľov. Referáty na stránkach môžu slúžiť ako ľahko dostupná alternatíva k domácej úlohe, ale aj ako inšpirácia. On-line bazár kníh a skrípt vám umožní zbaviť sa starých nepotrebných kníh, rýchlo a ľahko.
  Slovenská informatická spoločnosť
Slovenská informatická spoločnosť je mimovládna, nezisková stavovská (profesná) organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového inžinierstva, informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike a príbuzné oblasti. Jej základným poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technologií na Slovensku.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk