Prijímacie konanie
   Hlavná stránka » Prijímacie konanie »

20. 5. 2019  
  Výsledky prijímacieho konania
3. 5. 2019  
  OZNAM O ZÁPISE UCHÁDZAČOV DO I. ROČNÍKA
3. 5. 2019  
  Pozvánka na prijímacie skúšky pre uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
13. 3. 2019  
  GYMNÁZIUM HLINSKÁ 29 ŽILINA - typy učebného plánu
13. 3. 2019  
  Kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka pre školský rok 2019/2020
13. 3. 2019  
  VZOR vyplnenej prihlášky na SŠ
13. 3. 2019  
  Ako vyplniť prihlášku
13. 3. 2019  
  TEST zo SJL vzor
13. 3. 2019  
  TEST z MAT vzor
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk