Projekt - Príroda v experimentoch
   Hlavná stránka » Projekt - Príroda v experimentoch »


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
30. 10. 2015  
  Rekapitulácia nakoniec!
27. 2. 2015  
  Ďalšie kroky k naplneniu cieľov projektu „Príroda v experimentoch“
3. 11. 2014  
  VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie dodanie tovaru „chemikálie a sklo“
14. 10. 2014  
  Učiteľ učí a sa učí ...
20. 8. 2014  
  Projekt "prázdniny" nepozná
1. 7. 2014  
  Zadávanle zákazky č. 9657730306
Spracovanie edukačných videí
1. 7. 2014  
  VÝZVA
VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb „Školenia“
25. 6. 2014  
  Pokračujeme v plnení čiastkových projektových aktivít
2. 6. 2014  
  Zadávanle zákazky č. 647 941 8263
Špeciálne Vzdelávanie
2. 5. 2014  
  Pracovné stretnutia
28. 4. 2014  
  VÝZVA
VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb Publicita, grafické spracovanie a tlač publikácie
24. 4. 2014  
  Už sa točíme ...
15. 4. 2014  
  Zadávanie zákazky č. 2202504142
Publicita, grafické spracovanie a tlač publikácie
11. 4. 2014  
  Špecifikácie parametrov pre projekt Príroda v experimentoch
4. 4. 2014  
  VÝZVA
VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytovanie služieb Finančný manažér
31. 3. 2014  
  Zadávanie zákazky č. 2631394094
Finančný manažér
26. 3. 2014  
  Príroda v experimentoch
4. 3. 2014  
  Príroda v experimentochGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk