Triedy
   Hlavná stránka » Triedy »

  Poloha miestnosti 2019/2020
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich
16. 1. 2019  
  Štatistika počtu tried
16. 1. 2019  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2018/19
11. 11. 2017  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2017/18
2. 9. 2016  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2016/17
2. 9. 2015  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2015/16
2. 9. 2014  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2014/15
28. 11. 2013  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2013/14
5. 9. 2012  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2012/13
26. 10. 2011  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2011/12
30. 11. 2010  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2010/11
26. 11. 2009  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2009/10
7. 11. 2008  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2008/09
1. 10. 2007  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2007/08
1. 9. 2006  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2006/07
1. 10. 2005  
  Prehľad o triedach v šk. roku 2005/06
  WWW stránky triedGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk