Maturita
   Hlavná stránka » Maturita »

21. 3. 2019  
  Maturitné skúšky sa začali
29. 9. 2018  
  Maturitná skúška 2019 - Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia
29. 9. 2018  
  Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019
29. 9. 2018  
  Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019
29. 9. 2018  
  Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019
29. 9. 2018  
  Školský zákon 245/2008 Z.z.
29. 9. 2018  
  Vyhláška 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
29. 9. 2018  
  Cieľové požiadavky platné od školského roku 2018/2019
29. 9. 2018  
  Prihláška na maturitnú skúšku
15. 2. 2016  
  Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk