Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“
   Hlavná stránka » Akcie » Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“

Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“


       Počas mesiacov september a október 2019 bude na našej škole prebiehať projekt v rámci grantového programu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019“.Projekt pod názvom „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“sa primárne zameriava na tematiku nepravdivých či vedome skreslených informácií, jeho hlavným cieľom je predovšetkým zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti prevencie pred dezinformáciami v mediálnom priestore.
       Do projektu budú zapojení členovia žiackych školských rád nielen z nášho gymnázia, ale aj ďalších stredných škôl v rámci Žilinského kraja. V počiatočnej fáze sa participanti projektu oboznámia s problematikou dezinformácií v mediálnom priestore formou prednášok a workshopov s odborníkmi venujúcimi sa tejto téme. Následne bude úlohou zapojených žiakov zostaviť vlastné aktivity týkajúce sa boja proti šíreniu dezinformácií a predstaviť ich či zrealizovať formou rovesníckeho vzdelávania. Výsledkom práce účastníkov projektu bude jednak propagačné video, ako aj brožúrka obsahujúca žiacke návrhy a aktivity v boji proti dezinformáciám. Tá môže byť (spolu s videom) dobrou inšpiráciou pre vyučujúcich základných a stredných škôl v rámci mediálnej výchovy, ale aj iných vyučovacích predmetov.
       Už teraz sa tešíme na stretnutia s pozvanými hosťami, zaujímavé aktivity, ktoré žiaci pripravia, ako aj na výsledky ich práce spracované v propagačnom videu a brožúrke.

       P. Bajcsiová, K. Červencová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk